Tvary plodnic velkých hub (makromycetů)

Kalichovité, miskovité

Většinou houby vřeckaté (askomycety). Plodnice nejsou rosolovité, ale křehké. Mohou být na stopce či třeni.

ohnivec rakouský - Sarcoscypha austriaca

ohnivec rakouský - Sarcoscypha austriaca

ouško kornoutovité - Otidea onotica

ouško kornoutovité - Otidea onotica

stopečka pýřitá - Helvella macropus

stopečka pýřitá - Helvella macropus

Mozkovité nebo žebernaté s třeněm

Převážně houby vřeckaté (askomycety).

smrž polovolný - Morchella semilibera

smrž polovolný - Morchella semilibera

ucháč čepcovitý - Gyromitra infula

ucháč čepcovitý - Gyromitra infula

Lahvicovité (peritecia)

Houby vřeckovýtrusé. Drobné lahvicovité plodnice jsou samostatné nebo uložené ve skupinách ve speciálním pevném útvaru podhoubí (stromatu).

drobnička ostrá - Leptosphaeria acuta

drobnička ostrá - Leptosphaeria acuta

dřevnatka mnohotvárná - Xylaria polymorpha

dřevnatka mnohotvárná - Xylaria polymorpha

Uzavřené - kulovité, vejčité, nepravidelné

Vřeckaté: podzemky (např. lanýže)
Stopkovýtrusé: břichatky (gasteromycety), mladá stadia různých hub (vajíčko hadovky, mladá muchomůrka)

pýchavka huňatá - Lycoperdon umbrinum

pýchavka huňatá - Lycoperdon umbrinum

loupavka výběžkatá - Hysterangium stoloniferum

loupavka výběžkatá - Hysterangium stoloniferum

smržovec smržovitý - Gautieria morchelliformis

smržovec smržovitý - Gautieria morchelliformis

Rosolovité

Většinou stopkovýtrusé: rozlité, polorozlité, mozkovité a různě jinak tvarované.

černorosol bukový - Exidia glandulosa

černorosol bukový - Exidia glandulosa

kropilka menší - Dacrymyces minor

kropilka menší - Dacrymyces minor

ucho Jidášovo - Hirneola auricula-judae

ucho Jidášovo - Hirneola auricula-judae

rosolozub huspenitý - Pseudohydnum gelatinosum

rosolozub huspenitý - Pseudohydnum gelatinosum

Pevné, rozlité a polorozlité

Vřeckovýtrusé (též stromata) i stopkovýtrusé.

spálenka skořepatá - Kretzschmaria deusta (stroma)

spálenka skořepatá - Kretzschmaria deusta (stroma)

popraška sklepní - Coniophora puteana

popraška sklepní - Coniophora puteana

pevník dubový - Stereum gausapatum

pevník dubový - Stereum gausapatum

Bokem přirostlé, konzolovité

Stopkovýtrusé: choroše, hlívy...

troudnatec kopytovitý - Fomes fomentarius

troudnatec kopytovitý - Fomes fomentarius

vějířovec obrovský - Meripilus giganteus

vějířovec obrovský - Meripilus giganteus

Kyjovité a niťovité

Vřeckovýtrusé: stromata tvrdohub (pyrenomycetů) - dřevnatky, housenice
Stopkovýtrusé: kyje, palušky, kyjanky...

kyj Herkulův - Clavariadelphus pistillaris

kyj Herkulův - Clavariadelphus pistillaris

paluška červenonohá - Typhula erythropus

paluška červenonohá - Typhula erythropus

Rozvětvené, kadeřavé

Vřeckovýtrusé: stromata tvrdohub (pyrenomycetů) - dřevnatky, housenice
Stopkovýtrusé: krásnorůžky, kuřátka, kuřátečka, kotrče...

dřevnatka parohatá - Xylaria hypoxylon (stroma)

dřevnatka parohatá - Xylaria hypoxylon (stroma)

kuřátka žlutá - Ramaria flava

kuřátka žlutá - Ramaria flava

kotrč kadeřavý - Sparassis crispa

kotrč kadeřavý - Sparassis crispa

Kloboukaté s třeněm a speciálně tvarovaným rouškem

Stopkovýtrusé. Rouško (hymenium): lupeny, rourky, ostny, lišty, zvrásněné či hladké.

lakovka statná - Laccaria proxima

lakovka statná - Laccaria proxima

hřib smrkový - Boletus edulis

hřib smrkový - Boletus edulis

Zvláštní tvary

Hvězdice, koule nebo číše s pecičkami, nosiče s páchnoucí hmotou vyrůstající z vajíčka...

hvězdovka brvitá - Geastrum fimbriatum

hvězdovka brvitá - Geastrum fimbriatum

hnízdovka nacpaná - Nidularia deformis

hnízdovka nacpaná - Nidularia deformis

hadovka smrdutá - Phallus impudicus

hadovka smrdutá - Phallus impudicus