penízovka (trhanka) - Clitocybula

Na dřevě, drobné až velké, často v trsech, klobouk šedý, vláknitě žíhaný, lupeny řídké, připojené až krátce sbíhavé. U nás 3-4 druhy.

Důležité znaky - na co se dívat

penízovka širokolupenná - Clitocybula platyphylla

penízovka širokolupenná - Clitocybula platyphylla

penízovka trsnatá - Clitocybula familia

penízovka trsnatá - Clitocybula familia