závojenka - Entoloma, podrod Entoloma (závojenka)

Střední až velké, masité, na zemi, často bělavé, šedé nebo hnědé, bez vela. Mykorhizní. Většinou jedovaté. U nás v celém rodě Entoloma cca 200 druhů, nutno mikroskopovat.

Důležité znaky - na co se dívat

závojenka olovová - Entoloma sinuatum

závojenka olovová - Entoloma sinuatum

závojenka podtrnka - Entoloma clypeatum

závojenka podtrnka - Entoloma clypeatum