závojenka - Entoloma, podrod Nolanea (zvonovka)

Drobné až střední, křehké a tenkomasé, na zemi nebo na dřevě, klobouk i třeň bez šupinek, vzhled helmovek nebo kalichovek. U nás v celém rodě Entoloma cca 200 druhů, nutno mikroskopovat.

Důležité znaky - na co se dívat

závojenka (zvonovka) jarní - Entoloma vernum

závojenka (zvonovka) jarní - Entoloma vernum

závojenka (zvonovka) jarní - Entoloma vernum

závojenka (zvonovka) jarní - Entoloma vernum