kalichovka - Omphalina, Xeromphalina, Chrysomphalina, Haasiella, Rickenella, Arrhenia, Loreleia, Myxomphalia, atd.

Drobné až střední, nálevkovité nebo lasturovité, řídké a silné lupeny, v mechu, rašeliníku, na dřevě, spáleništích. Heterogenní skupina s obtížným určováním.

Důležité znaky - na co se dívat

kalichovka oranžová - Rickenella fibula

kalichovka oranžová - Rickenella fibula

kalichovka bledošedá - Arrhenia griseopallida

kalichovka bledošedá - Arrhenia griseopallida

kalichovka půvabná - Haasiella venustissima

kalichovka půvabná - Haasiella venustissima