lysohlávka - Psilocybe, Deconica

Drobné a tenkomasé, na loukách, rostlinných zbytcích či dřevě, třeň s prstenem či pavučinkou, dužnina u některých modrající. U nás celkem cca 30 druhů, některé psychoaktivní.

Důležité znaky - na co se dívat

lysohlávka kopinatá - Psilocybe semilanceata

lysohlávka kopinatá - Psilocybe semilanceata

lysohlávka srbská česká - Psilocybe serbica var. bohemica

lysohlávka srbská česká - Psilocybe serbica var. bohemica

lysohlávka horská - Deconica montana

lysohlávka horská - Deconica montana