čechratice - Tapinella

Na dřevě, střední až velmi velké, masité, třeň excentrický nebo hlívovité. U nás 2 druhy.

Důležité znaky - na co se dívat

čechratice černohuňatá - Tapinella atrotomentosa

čechratice černohuňatá - Tapinella atrotomentosa