kukmák - Volvariella

Drobné až velké, na zemi, dřevě či rostl. zbytcích, lupeny volné, na bázi třeně pochva. U nás cca 15 druhů.

Důležité znaky - na co se dívat

kukmák maličký - Volvariella pusilla

kukmák maličký - Volvariella pusilla